Ohjeita kirjailijoille poikkeustilanteeseen

Kuva: Unsplash / Peter Pryharski

Olenko oikeutettu työttömyysturvaan poikkeustilanteessa? Kuka korvaa peruuntuneesta esiintymisestä minulle aiheutuneet kulut? Sairastun kesken apurahakauden tai apurahoitettu hankkeeni ei toteudu koronaviruksen vuoksi – miten toimin? Tälle sivulle on koottu keskeistä tietoa poikkeustilanteen vaikutuksista kirjailijoiden toimeentuloon, sosiaaliturvaan ja työskentelyyn. Sivua päivitetään koko kevään ajan.

1. Olenko oikeutettu työttömyysturvaan poikkeustilanteessa?

Hallitus on päättänyt helpottaa freelancereiden ja yksinyrittäjien pääsyä työttömyysturvan piiriin yritysmuodosta riippumatta. Tämä vaikuttaa myös kirjailijoihin, sillä kirjailijaa kohdellaan työttömyysturvalain mukaisesti yrittäjänä.

Sivutoimisen yritystoiminnan perusteella henkilöllä on oikeus työttömyysetuuteen. Sivutoimista yritystoimintaa on esimerkiksi työskenteleminen kirjailijana muun työn ohella.

Päätoimisesti työllistyneen yrittäjän työttömyysetuuden saaminen ei edellyttäisi yritystoiminnan lopettamista. Näin ollen päätoimisenkin kirjailijan pitäisi kuulua työttömyysturvan piiriin.

Muutos ei erottele eri yhtiömuodoissa harjoitettua yritystoimintaa, mikä turvaa poikkeusoloissa yrittäjien yhdenvertaisuuden. Riittävää on yrittäjän oma ilmoitus.

Lisäksi TyEL-maksuja lykätään kolmella kuukaudella. Vastaavat muutokset koskevat myös YEL-, MyEL- ja MEL-maksuja.

Toimet ovat määräaikaisia, niiden kesto on kolme kuukautta. Muutosta valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriössä, ja eduskunnan on tarkoitus päättää asiasta 26.3.2020. Ohjeistamme tarkemmin, kun lisätietoa on saatavilla.

> Lisätietoa valtioneuvoston verkkosivuilla

2. Esiintymiseni peruuntui kuka korvaa minulle aiheutuneet kulut?

Lähtökohtaisesti sitovaa sopimusta ei voi perua ilman force majeure -syytä. Force majeure eli ylivoimainen este tarkoittaa osapuolista riippumatonta, poikkeuksellista tapahtumaa. Force majeure -syytä arvioidaan tapauskohtaisesti. Tällä hetkellä valtiovallan päätöksiin perustuen yli 10 hengen tapahtumien peruuttamiselle on force majeure -peruste sopimussuhteissa.

Pääsääntöisesti sopimussuhteessa noudatetaan sitä, mitä force majeure -tilanteista on sopimuksessa sovittu. Mikäli sopimuksessa ei ole mainintaa force majeure -ehdosta, voidaan siihen silti vedota. Yksi vaikuttava tekijä on, onko sopimussuhde solmittu työntekijän roolissa vai yrittäjänä. Työsuhteeseen liittyvää tietoa voit tiedustella tarkemmin kyseisen alan ammattiliitolta.

Mikäli peruuntuneesta tapahtumasta on koitunut kuluja kirjailijalle itselleen eikä sopimuskumppani hyvitä näitä kuluja, voi ne ilmoittaa vähennyksinä ensi vuoden verotuksessa.

3. Sairastun työskennellessäni apurahalla. Miten toimin?

Jos olet apurahansaaja, sinulla voi olla oikeus sairauspäivärahaan, jos et sairautesi takia kykene tekemään työtä, johon olet apurahan saanut. Kirjoita sairauspäivärahahakemukseen tieto apurahanmaksajasta ja kuvaus työstä, jota teet apurahalla. Kerro, miten sairautesi estää sen tekemisen. Sairauspäivärahaa varten tarvitaan lääkärintodistus.

MYEL-vakuutetulla apurahakaudella päivärahan perusteena pidetään MYEL-työtuloa. Jos kirjailijalla on yrittäjäeläkevakuutus, perusteena voi olla YEL-tulo. Mikäli yrittäjäeläkevakuutusta ei ole, voi kirjailija saada sosiaalietuuden minimimääräisenä.

> Lisätietoa Kelan verkkosivuilla

4. Apurahoitettu hankkeeni ei toteudu poikkeustilanteen vuoksi. Mitä teen?

Jos olet saanut apurahaa hankkeeseen, jonka toteutumiseen koronavirus vaikuttaa, varmista kyseisen apurahan myöntäjältä, miten asiassa toimitaan. Monet apurahoja myöntävät tahot ovat ilmoittaneet suhtautuvansa mahdollisiin muutoksiin apurahatyöskentelyssä hyvin joustavasti.

5. Kuka on oikeutettu tartuntatautipäivärahaan?

Jos joudut olemaan poissa töistä koronaviruksen tai muun tartuntataudin vuoksi, voit saada Kelan tartuntatautipäivärahaa. Työntekijän päiväraha määräytyy palkan mukaan. YEL- tai MYEL-vakuutetun päiväraha määräytyy vuosityötulon perusteella. Maksaakseen tartuntatautipäivärahaa Kela vaatii kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksen työstä poissaolosta, eristämisestä tai karanteenista.

> Lisätietoa Kelan verkkosivuilla

6. Vaikuttaako poikkeustilanne verotukseen?

Verohallinto helpottaa verotusmenettelyä poikkeustilanteessa. Veroilmoitukseen voi tarvittaessa pyytää lisäaikaa, jos esimerkiksi sairastuminen estää sinua tekemästä ilmoitusta ajoissa. Maksujärjestelyn edellytyksiä on tilapäisesti helpotettu, ja voimassa olevaan maksujärjestelyyn voi hakea tarvittaessa muutosta. Myös ennakkoveroon voi hakea muutosta.

> Lisätietoa verohallinnon verkkosivuilla

7. Millaisia apurahoja tilanteessa on haettavana?

Monet toimijat ovat järjestäneet koronaepidemian myötä pikaisia apurahahakuja ja lisärahoitusta kulttuurialalle. Olemme keränneet sivuillemme tietoa apurahoista ja tuista, joita kirjailijat voivat hakea. Artikkelia päivitetään koko kevään ajan.

> Ylimääräisiä haettavana olevia apurahoja

Mistä lisätietoa?

Kirjailijaliitto neuvoo jäseniään kaikissa kirjailijan työhön liittyvissä sopimusasioissa, tekijänoikeudellisissa kysymyksissä sekä sosiaaliturva- ja verotusasioissa. Toimiston henkilökunta työskentelee toistaiseksi etänä, mutta on tavoitettavissa sähköpostitse ja puhelimitse normaaliin tapaan ma–pe klo 9–15.

> Lakineuvonnan yhteystiedot verkkosivuillamme