Ylimääräisiä apurahoja haettavana koronatilanteessa

Kuva: Pixabay / Pexels

Monet toimijat ovat järjestäneet koronaepidemian myötä pikaisia apurahahakuja ja lisärahoitusta kulttuurialalle. Tälle sivulle kerätään tietoa apurahoista ja tuista, joita kirjailijat voivat hakea. Artikkelia päivitetään koko kevään ajan.

Puuttuuko jokin tukimuoto listalta?
Vinkkaa meille: info@kirjailijaliitto.fi.

Rahoitusta säätiöiltä, OKM:ltä ja Taikelta:
korona-apurahat

Suuret suomalaiset säätiöt, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Taiteen edistämiskeskus myöntävät yhdessä nopeaa tukea koronaepidemian takia ahdinkoon joutuneille taiteen ja kulttuurin ammattilaisille. Noin 1,5 miljoonan euron rahoitus jaetaan Taiken kautta. Korona-apurahan suuruus on 3000 euroa. Hakuaika on 1.–15.4., hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.

Lisätietoa: Taiteen edistämiskeskus

Koneen Säätiön pikahaku kotiresidenssiin

Koneen Säätiöltä voi hakea kolmen kuukauden työskentelyapurahaa taiteilijaresidenssiin, joka tapahtuu taiteilijan omassa kodissa. Kolmen kuukauden mittainen kotiresidenssi sisältää kuukausiapurahan sekä verkkotyöalustan ajatusten jakamiselle. Haku aukeaa perjantaina 27.3. ja päättyy sunnuntaina 5.4. klo 16. Haku tapahtuu sähköisen apurahapalvelun kautta.

Lisätietoa: Koneen Säätiö

Helsingin kaupungin pika-avustukset

Helsingin kaupunki tarjoaa pika-avustusta edistämään liikunnan, nuorison ja kulttuurin uudenlaista toimintaa, yhteisöllisyyttä ja etätekemistä digitaalisesti tai muilla keinoin. Pika-avustuksen tavoitteena on hyödyntää nopeasti uusia innovatiivisia ja digitaalisia tapoja osallistaa kaupunkilaisia. Haku on jatkuva maanantaista 23.3. alkaen. Hakemukset käsitellään kiireisinä. 

Lisätietoa: Helsingin kaupunki

Together Alone -ohjelmahaku kansainvälisille taideprojekteille

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit avaavat uuden ohjelmahaun vastaamaan COVID-19-epidemian aiheuttamiin haasteisiin. Instituutit hakevat taiteellisia projekteja, jotka liittyvät seuraaviin teemoihin: poikkeustila, radikaali muutos, resilienssi, tulevaisuuden taiteellinen työ, yhdessä yksin. Instituutit tilaavat valituilta taiteilijoilta tai ryhmiltä projektin, jotka toteutuvat 30.6. mennessä. Yksittäisen projektin Together Alone -rahoitus on 1 500–5 000 €.

Lisätietoa: Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit

Hakuaika aikaistuu: Alli Paasikiven Säätiö

Alli Paasikiven Säätiö työskentelee perheen sosiaalisen turvallisuuden lisäämiseksi yhteiskunnassa. Säätiö on myöntänyt vuodesta 2013 apurahoja pienimuotoisille kulttuurihankkeille, jotka sijoittuvat säätiön toimialueelle. Koronaviruksen vuoksi säätiön hallitus on päättänyt aikaistaa kulttuuriapurahojen myöntämisen ensi syksystä tähän kevääseen. Kulttuuriapurahojen haku alkaa 30.3. ja jatkuu 13.4. asti.

Lisätietoa: Alli Paasikiven Säätiö

Yle tilaa käsikirjoitukset tuloja menettäneiltä ammattikirjoittajilta

Yle Draama alkaa tuottaa Karanteenimonologeja, viiden minuutin mittaisia podcast-jaksoja. Jaksot kuvaavat tämän päivän ihmisten tunnelmia, arkea, ajatuksia, huolia ja haaveita, suuria ja pieniä hetkiä elämästä poikkeusolojen keskellä.

Tuloja menettäneet näytelmäkirjoittajat ja käsikirjoittajat voivat lähettää yhden liuskan mittaisen monologi-idean henkilöhahmosta, tilanteesta, miljööstä ja aiheesta osoitteeseen draama@yle.fi otsikolla KARANTEENIMONOLOGIT. Käsikirjoituksia tilataan vähintään 20 kappaletta ja tilauksia tehdään viikottain 13.4.2020 asti. Julkaistusta monologista maksetaan kirjoittajalle palkka.

Lisätietoa: Ylen uutiset

TOP-Säätiön taideapurahojen erityishaku

TOP-Säätiö haluaa tukea Turun seudulla toimivia taiteen harjoittajia poikkeustilanteen yli erityishaussa jaettavalla 100.000 eurolla. Apurahahaku on tarkoitettu taiteen ammattilaisille, joiden työtilannetta ja tuloja koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on äkillisesti ja vakavasti heikentänyt. Apurahaa voivat hakea sekä yksityishenkilöt että työryhmät, hakuaika päättyy 30.4.2020.

Lisätietoa: TOP-Säätiö

Otavan Kirjasäätiön ylimääräinen apurahahaku

Otavan Kirjasäätiö käynnistää ylimääräisen apurahahaun ja myöntää nopeaa lisärahoitusta suomalaisen kirja-alan tukemiseksi. Poikkeusoloissa työskentelevien kirjailijoiden ja kirjallisen työn tekijöiden, oppimateriaalien tekijöiden, kuvittajien ja graafikoiden lisäksi tukea voidaan myöntää kirjallisuutta ja lukemista edistäviin hankkeisiin ja tapahtumiin, sekä kirjallisuutta, kirjallista tai kuvallista sisällöntuotantoa tekeville tai jakeleville henkilöille tai tahoille. Erityisesti säätiö kannustaa hakemaan tukea kirja-alan uusien toimintamallien kehitystyöhön ja hankkeille, joissa hyödynnetään teknologiaa ja palveluita lukemisen ja kirjallisuuden edistämisessä. Tukea voidaan myöntää myös kirjakauppojen ja muiden kirjojen jakeluteiden kehitystoimiin, joiden tarkoituksena on ylläpitää liiketoiminnan jatkuvuutta. Hakuaika on 6.4.–3.5.2020.

Lisätietoa: Otavan Kirjasäätiö

Muut apurahat

Muut normaalissa aikataulussa myönnettävät kirjallisuuden apurahat löydät sivuiltamme apurahan hakijan vuosikalenterista.


MUOKATTU:
26.3.2020: Lisätty tarkemmat tiedot Taiken kautta
jaettavasta korona-apurahasta.
31.3.2020: Lisätty tieto Ylen karanteenimonologi-sarjasta
1.4.2020: Lisätty tieto TOP-Säätiön erityishausta
3.4.2020: Lisätty tieto Otavan Kirjasäätiön ylimäärisestä apurahahausta